Gdzie jestem? Strona główna > Sprzęt projekcyjny > Oprogramowanie do tablic interaktywnych

Oprogramowanie do tablic interaktywnych

Oferta oprogramowań do tablic interaktywnych jest niezwykle szeroka i dostępna dla każdej grupy wiekowej, od gier edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym do programów edukacyjnych dla gimnazjalistów.

Ponadto jest wiele oprogramowań przeznaczonych do diagnozy i terapii pedagogicznej, nauki języków i rozwijania pasji dzieci. Z takim oprogramowaniem każde zajęcia mogą stać się nadzwyczaj ciekawą i pełną wrażeń lekcją.

Sortuj według:

Oprogramowanie „Zrób To Sam! Pomocnik nauczyciela” 4 to rewelacyjny program do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych w prosty i intuicyjny sposób. Został stworzony jako pomoc dla nauczycieli pracujących z tablicami interaktywnymi.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Avtek Interactive Suite ułatwia prowadzenie lekcji, prezentacji, szkoleń i każdej innej sytuacji w której wykorzystywane będą interaktywne funkcje tablicy lub monitora interaktywnego. Umożliwia pracę zarówno na przygotowanych wcześniej materiałach, edytowanie ich w trakcie spotkania lub tworzenie na bieżąco.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie DisplayNote Classroom pozwala na przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym do indywidualnych urządzeń, każdego z uczestników. *Zakup w tej cenie tylko w zestawie z monitorami Newline.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Multimedialne oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego. Program multimedialny został przygotowany dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, w wieku 6–10 lat


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Seria Logopedia Pro to programy przeznaczone dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. ( Zawartość pakietów w grafice produktu lub do pobrania w formie PDF )


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu. Jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Program opiera się na idei połączenia kolorowych plansz, animacji oraz naturalnych odgłosów otaczającego nas świata, stanowiąc uniwersalne narzędzie wspierające naturalne i wspomagane nabywanie języka oraz terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu.  


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania), wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie, przeznaczone dla dzieci ze szkoły podstawowej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Moc emocji to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku 6-10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. 


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Multimedialne ćwiczenia wspomagające fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Śmiało do szkoły! to całościowy program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom  w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole. Program został przygotowany z myślą o nauczycielach, terapeutach, którzy pracują indywidualnie lub grupowo z dziećmi w wieku 5, 6 lat, przygotowują je do podjęcia nauki czytania pisania i liczenia.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Zestaw ćwiczeń multimedialnych wspierający rozwój poznawczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, a także wspomagający organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. 


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie EuroPlus+ Niemiecki

Multimedialny program do nauki języka niemieckiego uatrakcyjnią naukę, wspomagając opanowanie najważniejszych słówek i zwrotów. Nowoczesne rozwiązania multimedialne sprawiają, że nauka jest interesująca i skuteczna.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie IdeaMax idealnie znajdzie swoje miejsce podczas spotkań biznesowych.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Lekcjotek@ Szkoła podstawowa Historia i Społeczeństwo klasy 4-6

Możliwość szybkiego i łatwego przygotowania lekcji przy pomocy proponowanych scenariuszy, to ogromny atut dla nauczycieli. Dzięki połączeniu nowoczesnych metod prezentacji materiału z interaktywnymi ćwiczeniami, uczniowie przyswajają wiedzę szybciej i efektywniej niż dotychczas.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Lekcjotek@ Szkoła podstawowa Język Polski klasy 4-6

Możliwość szybkiego i łatwego przygotowania lekcji przy pomocy proponowanych scenariuszy, to ogromny atut dla nauczycieli. Dzięki połączeniu nowoczesnych metod prezentacji materiału z interaktywnymi ćwiczeniami, uczniowie przyswajają wiedzę szybciej i efektywniej niż dotychczas.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Lekcjotek@ Szkoła podstawowa Matematyka klasy 4-6

Lekcjotek@ to unikatowa na rynku propozycja stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl. To bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Lekcjotek@ Szkoła podstawowa Przyroda klasy 4-6

Lekcjotek@ to unikatowa na rynku propozycja stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl. To bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Program prezentacyjny pozwalający na przeprowadzanie spotkań online, pozwala na dołączanie się do spotkania użytkowników z dowolnego miejsca i prezentowanie ich pulpitów. Udostępnia również wspólny obszar roboczy po którym mogą pisać uczestnicy spotkania.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie własnych prezentacji, zeszytów lub interaktywnych e-podręczników od podstaw lub z wykorzystaniem używanych przez siebie podręczników.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook Classroom Pack to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie własnych prezentacji, zeszytów lub interaktywnych e-podręczników od podstaw lub z wykorzystaniem używanych przez siebie podręczników. Wersja umożliwia zakup Mozabook Classroom w promocyjnych zestawach dla szkół.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook Multilang to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie własnych prezentacji, zeszytów lub interaktywnych e-podręczników od podstaw lub z wykorzystaniem używanych przez siebie podręczników. Wersja umożliwia także tworzenie ćwiczeń opartych na 2 językach (przydatne dla szkół językowych).


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook Personal to interaktywne oprogramowanie do nauki w domu i na zajęciach lekcyjnych. Wersja przeznaczona dla uczniów do wykorzystania na prywatnych urządzeniach. Daje dostęp do cyfrowych podręczników, interaktywnych treści widzianych na zajęciach takich jak obracane animacje 3D, filmy edukacyjne i powiązane z przedmiotami aplikacjami doświadczalnymi.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook Student to rozszerzenie funkcjonalności mozabook classroom służące do pracy z uczniami podczas lekcji. Jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia w klasie, która korzysta z tabletów lub komputerów z systemem Windows i pakietem mozabook student, to może wysyłać uczniom różne materiały, w tym interaktywne arkusze. Nauczyciel może w czasie rzeczywistym śledzić pracę uczniów, którzy mogą wykorzystywać tylko udostępnione materiały. Może również monitorować stan i poprawność wypełnienia tych arkuszy. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do pełnej funkcjonalności mozaBook, a nauczyciel możliwość zaangażowania ich w lekcję. Wersja przeznaczona do użytku w laboratoriach komputerowych.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozabook Student to rozszerzenie funkcjonalności mozabook classroom służące do pracy z uczniami podczas lekcji. Jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia w klasie, która korzysta z tabletów lub komputerów z systemem Windows i pakietem mozabook student, to może wysyłać uczniom różne materiały, w tym interaktywne arkusze. Nauczyciel może w czasie rzeczywistym śledzić pracę uczniów, którzy mogą wykorzystywać tylko udostępnione materiały. Może również monitorować stan i poprawność wypełnienia tych arkuszy. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do pełnej funkcjonalności mozaBook, a nauczyciel możliwość zaangażowania ich w lekcję. Wersja umożliwia zakup Mozabook Student w promocyjnych zestawach dla szkół.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozaweb Premium to platforma online do nauki w domu. Ponad 1000 modeli 3D, kilkaset filmów edukacyjnych, ilustracji, materiałów dźwiękowych i aplikacji powiązanych z materiałem nauczania oraz dostępnych online gier. Platforma mozaWeb dostępna jest z każdej wyszukiwarki internetowej, do korzystania z niej nie trzeba instalować osobnego programu. Tematyczne aplikacje i gry do ponad 100 przedmiotów pozwalają na łatwiejsze przyswajanie materiału nauczania oraz na pogłębianie i ćwiczenie zdobytej wiedzy.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Mozaweb Premium to platforma online do nauki w domu. Ponad 1000 modeli 3D, kilkaset filmów edukacyjnych, ilustracji, materiałów dźwiękowych i aplikacji powiązanych z materiałem nauczania oraz dostępnych online gier. Platforma mozaWeb dostępna jest z każdej wyszukiwarki internetowej, do korzystania z niej nie trzeba instalować osobnego programu. Tematyczne aplikacje i gry do ponad 100 przedmiotów pozwalają na łatwiejsze przyswajanie materiału nauczania oraz na pogłębianie i ćwiczenie zdobytej wiedzy. Wersja umożliwia zakup Mozabook Premium w promocyjnych zestawach dla szkół.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie do prowadzenia zajęć. Przeznaczone do tablic interaktywnych lub monitorów. Licencja bezterminowa. Platformy Windows / Mac / Android / iOs. *Przy zakupie razem z monitorem Newline TruTouch


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Oprogramowanie Workspace jest intuicyjne i bogate w narzędzia interaktywne. Dzięki niemu prezentacja może być nieplanowana, jak w przypadku burzy mózgów lub formalna, jak plan lekcji w klasie czy propozycja biznesowa dla grupy inwestycyjnej, ale zawsze będzie atrakcyjna i aktualna. Oprogramowanie Workspace umożliwia prowadzenie lekcji, spotkań czy szkoleń w sposób dynamiczny, komfortowy i intuicyjny.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania

Pakiet 3D Offline to dodatek do Mozabook oferujący 1000 interaktywnych modeli 3D dostępnych offline.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Najtańsze tablice interaktywne w Polsce - sprawdź!

Ekrany projekcyjne z napinaczami Adeo Screen


Gabloty wewnętrzne Media

Niszczarki Wallner Niszczarki Kobra Niszczarki Rexel Niszczarki HSM Tablice interaktywne Classus Tablice interaktywne Interwrite Tablice interaktywne Polyvision Eno Tablice interaktywne Qomo Tablice interaktywne Smart Wizualizery Samsung Wizualizery Lumens Wizualizery Avermedia Akcesoria Euromet Kable video PROAV Ekrany NOBO Ekrany Projecta Ekrany projekcyne Avers Ekrany do projektorów Adeo Projektory Benq Projektory Sanyo Projektory Panasonic Projektory Epson Projektory Optoma Projektory Toshiba
X

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.